CONNECT GEZINSHUIS

een thuis om te groeien

OVER CONNECT

Onze naam is ontstaan vanuit de overtuiging dat ieder mens behoefte heeft aan veilige verbindingen, veilige relaties met andere mensen in zijn of haar omgeving. Wij geloven dat God, schepper van hemel en aarde, ons zo bedoeld heeft. Het is Zijn verlangen om een relatie met ons te hebben.

Door allerlei omstandigheden kunnen die verbindingen beschadigd raken. 'Connecten' is in onze visie een werkwoord. Je blijft er je leven lang mee bezig en connecties vragen om zorg en aandacht. Wij willen een omgeving zijn waarin jongeren leren om (opnieuw) te connecten met anderen, om inzicht te krijgen in wie zij zelf zijn en hoe zij van betekenis kunnen zijn voor een ander. Het is onze droom dat iedereen in onze omgeving de belangrijkste connectie die er in het leven is, een band met God, gaat ontdekken en daar vanuit zal leven.

Connect is een gezinshuis dat zich richt op jongeren van 10 tot 18 jaar. De plaatsing voor een van de vier bedden die we beschikbaar hebben, verloopt via zorgaanbieder Profila. Omdat wij kwaliteit van de zorg belangrijk vinden, werken wij samen met Gezinshuis.com 

Ons hoofddoel is om een veilig thuis te bieden aan jongeren die, om wat voor reden dan ook geen veilige thuissituatie hebben. Wij sturen aan op groei en ontwikkeling van talenten en een gezonde identiteit.

ONZE VISIE:

Wij zien het gezin als het fundament voor een gezonde samenleving. Elk individueel lid krijgt daarin de kans om veilig op te groeien in een omgeving waarin gestimuleerd wordt om talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

ONZE MISSIE: 

Wij willen een gezin zijn dat openstaat voor jongeren die om wat voor reden dan ook, geen stabiele thuissituatie hebben om veilig te kunnen opgroeien tot volwassenheid.

E-mailen
Map
LinkedIn