CONNECT GEZINSHUIS

een thuis om te groeien

INFORMATIE VOOR OUDERS/VERZORGERS &  ZORGPROFESSIONALS

We kunnen ons voorstellen dat u als ouders, verzorgers, familie of zorgprofessional vragen heeft over onze aanpak en onze werkwijze. 

KWALITEIT

De kwaliteit van onze zorg wordt op twee manieren gewaarborgd. Ten eerste werken wij vanuit een franchiseformule, samen met Gezinshuis.com. Ons gezinshuis is een zelfstandige onderneming die gebruik maakt van het kwaliteitssysteem zoals Gezinshuis.com dit aanbiedt. Regelmatig wordt onze gehele zorgaanpak getoetst en indien nodig nog bijgestuurd. Verder kunnen wij als gezinshuisouders terugvallen op een netwerk van zorgprofessionals zoals dat door Gezinshuis.com aangeboden wordt. 

Verder werken wij vanuit een contract nauw samen met Profila. Samen hanteren wij een matchings-procedure om te toetsen of een jongere bij ons aan het juiste adres is. Past de sfeer van ons gezin bij de jongere en past de jongere bij ons? Eenmaal toegelaten maken we, in samenwerking met de hoofdbehandelaar en de betreffende jongere, een zorgplan. Daarin spelen wij als gezinshuisouders een rol, maar ook Profila zal vanuit haar professie ook steeds een bijdrage hebben.

INTAKE EN CONTACT

De intake is een eerste stap die we hanteren, om zorgvuldig te kunnen controleren of een opname in ons gezin op dat moment het beste is voor de jongere. Deze intake vindt altijd plaats in samenspraak met Profila, die met ons meekijkt en ons adviseert. Als een jongere in ons gezin is opgenomen, zal gekeken worden of de jongere contact kan onderhouden met zijn familie. De ouders/verzorgers zullen, als dat mogelijk is, een rol in onze aanpak toebedeeld krijgen. Samen met Profila bekijken we gedurende de opvang hoe dat op een juiste manier ingevuld kan worden. Daarin wegen wij altijd het belang van de jongere en de ouders/verzorgers zorgvuldig af.  

E-mailen
Map
LinkedIn